Wplyw Wenus i Marsa w poznawczym niebie schizofrenii. Wyniki pierwszego etapu krajowej kohorty FACE-SZ

Różnice płci mogą dostarczyć ważnych wskazówek dotyczących patofizjologii choroby i jej leczenia. Schizofrenia (SZ) ma mniejszą częstość występowania i lepsze rokowanie u kobiet niż u mężczyzn. W niniejszym badaniu zbadano profile poznawcze obojga płci w dużej wieloośrodkowej próbce SZ zamieszkujących na terenie społeczności. 544 osób ze stabilnym SZ (141 kobiet i 403 mężczyzn, średnia wieku 34,5 lat) ? 12.1 i 31.6 ? 8,7 lat, odpowiednio) testowano przy użyciu kompleksowej baterii testów neuropsychologicznych. Chociaż mężczyźni ze SZ zamieszkujący społeczność mieli więcej czynników ryzyka dla upośledzonego poznania (w tym pierwszej generacji leki przeciwpsychotyczne i współwystępujące choroby uzależniające), kobiety miały niższe wyniki w szerokim zakresie funkcji poznawczych, w tym obecne i przedoperacyjne funkcjonowanie intelektualne, pamięć operacyjna, pamięć semantyczna , niewerbalne abstrakcyjne myślenie i aspe kty wizualnej eksploracji. Jednak kobiety osiągnęły wyższe wyniki w testach szybkości przetwarzania i uczenia się werbalnego, a także miały niższe nastawienie do uczenia się werbalnego. Żadna różnica płci nie była widoczna w odniesieniu do zdolności uczenia się wzrokowo-przestrzennego, odczytywania słów werbalnych, ciągłej uwagi i testów funkcji wykonawczych, w tym elastyczności poznawczej, werbalnego abstrakcyjnego myślenia, płynności słownej i umiejętności planowania. Różnice płci są widoczne w profilach poznawczych pacjentów z SZ. Wpływ na codzienne funkcjonowanie i rokowanie, a także trajektorię podłużną, powinien być dalej badany w badaniu follow-up FACE-SZ. Różnice płci w poznaniu mają wpływ na precyzyjne strategie terapeutyczne. Biorąc pod uwagę ograniczony przedział wiekowy próby, przyszłe badania będą musiały określić profile poznawcze dla płci w późnym początku SZ. [hasła pokrewne: psycholog dziecięcy Warszawa, leczenie chrapania warszawa, łokieć golfisty ]

[przypisy: maczeta allegro, leczenie w czechach na nfz, proteza szkieletowa bezklamrowa ]

Powiązane tematy z artykułem: leczenie w czechach na nfz maczeta allegro proteza szkieletowa bezklamrowa