Uklad tetniczy serca

Układ tętniczy serca. Druga gałąź lewe j tętnicy wieńcowej, tzw. gałąź okalająca (ramus circumilexus), odchodzi prawie pod prostym kątem od pnia tętnicy wieńcowej i biegnie dalej w bruździe między lewym przedsionkiem a lewą komorą. W większości przypadków w 750(J) gałąź ta zagina się dookoła brzegu lewej komory i kończy się na tylnej jej ścianie w tylnej bruździe poprzecznej (sulcus transversus posteriori), rzadziej (w 100%) doszedłszy do brzegu lewej komory kieruje się wzdłuż niego ku dołowi jeszcze rzadziej (w 5%) nie dochodzi do lewego brzegu serca kończąc się w jego pobliżu na przedniej ścianie lewej komory, czasami zaś (w 10%) doszedłszy da tylnej bruzdy podłużnej (sulcus longituclinalis posterior) wysyła tu gałązkę biegnącą wzdłuż tej bruzdy ku dołowi, jako gałąź zstępującą tylną (ramus descendeus posterior), a sama przekroczywszy tylną bruzdę podłużną gubi się w tylnej ścianie prawej komory. Trzecia gałąź le wej tętnicy wieńcowej (istnieje mniej więcej w 600%) przepoławia kąt między dwiema poprzednimi gałęziami tętnicy wieńcowej, zstępującą przednią i okalająca. Prawa tętnica wieńcowa po odejściu od prawej zatoki półksiężycowatej (sinus semilunaris aortae dexier) opuszki tętnicy głównej biegnie początkowo w przedniej bruździe poprzecznej (sulcus transuersus anterior) między prawym przedsionkiem a prawą komorą, dając gałązki do przedniej ściany prawej komory. Okoliwszy brzeg prawej połowy serca, biegnie dalej w bruździe poprzecznej tylnej (sulcus transuersus posterior) i kończy się na tylnej ścianie lewej komory. Wzdłuż tylnej bruzdy podłużnej od tętnicy odchodzi gałązka zstępująca (minus descendens polerior), która wysyła rozgałęzienia do 1/1 tylnej przegrody międzykomorowej. Lewa tętnica wieńcowa zaopatruje, zatem w krew przednią ścianę lewej połowy serca, przedniej przegrody międzykomorowej, część przedniej i tylnej ścian y prawej, komory, przedni i tylny mięsień brodawkowy lewej komory i przedni prawej komory, a w niewielkiej liczbie przypadków także tylną ścianę lewej komory. Prawa tętnica wieńcowa dostarcza krwi przedniej i tylnej ścianie prawej komory, środkowej części tylnej ściany lewej komory i tylnej 1/3 części przegrody międzykomorowej, a takie tylnemu mięśniowi brodawkowemu lewej komory oraz przedniemu prawej. [więcej w: psycholog dziecięcy Warszawa, Upadłość transgraniczna, ceftriakson ]

[patrz też: olx oddam psa, poradnia leczenia uzależnień warszawa, wirus jc ]

Powiązane tematy z artykułem: olx oddam psa poradnia leczenia uzależnień warszawa wirus jc