Leczenie zakażenia Sabiá nabytego w laboratorium cd

Niezainfekowane komórki Vero służyły jako kontrole. Komórki zaszczepione próbką surowicy pobraną przy przyjęciu do szpitala i przed rozpoczęciem leczenia rybawiryną były pozytywne pod względem antygenu wirusowego. Przeciwciała IgM i IgG przeciwko antygenowi Sabiá wirusa (zainfekowane komórki Vero) wykryto następnie za pomocą pośredniego testu fluorescencyjnego-przeciwciała w próbce surowicy pobranej podczas rekonwalescencji 35 dni po klinicznym początku choroby. Próbki surowicy uzyskane przed tym czasem były ujemne dla przeciwciał Sabiá i służyły jako kontrole ujemne. Próby wyizolowania wirusa z moczu, nasienia i krwi były wielokrotnie negatywne po rozpoczęciu leczenia rybawiryną. Read more „Leczenie zakażenia Sabiá nabytego w laboratorium cd”