Odcień ścian wyznacznikiem dobrego samopoczucia

width=600

Udając się do nowego miejsca, z powodu pośpiechu nie zwracamy uwagi na jego wygląd. Nie jesteśmy świadomi też, jak ono na nas wpływa. Dzieje się to poza naszą świadomością. Dopiero kiedy oczekujemy na wejście do gabinetu, w poczekalni zaczynamy się przyglądać nowym elementom, dotąd nam nieznanym. Kolory, kształty, ilość światła wpadającego do pomieszczenia, to tylko kilka czynników, które wpływają na nasz stan emocjonalny. Read more „Odcień ścian wyznacznikiem dobrego samopoczucia”

Ciala obce moga pochodzic tez z wlasnych tkanek

Niejednokrotnie spostrzegano w jamach bocznych nosa pociski ,z drobnej broni palnej. W nosie i w zatokach bocznych znajdowano nieraz po latach kawałki ostrzy noży, sztyletów itp. , odłamane w głębi tkanek w czasie zadawania ciosu. Ciała obce mogą pochodzić też z własnych tkanek, jak np. martwaki kostne (najczęściej w kile) lub tzw. Read more „Ciala obce moga pochodzic tez z wlasnych tkanek”

Wplyw ukladu nerwowego na powstawanie otylosci

Wpływ układu nerwowego na powstawanie otyłości Otłuszczenie na tlę zaburzeń mózgowych spotyka się po zapaleniach mózgu; po krwotokach- do mózgu i w nowotworach umiejscowionych, w bezpośredniej bliskości przysadki mózgowej. Ten typ otłuszczenia wywołuje takie rozmieszczenie nadmiaru tłuszczu, jakie spotykamy w zaburzeniach przysadki mózgowej. Istnieje więc pewien związek między ośrodkową regulacją przemiany tłuszczowej a przysadką mózgową. Zaburzenia w przemianie tłuszczowej na tle nerwowym udało się stwierdzić nie tylko u ludzi chorych, lecz także doświadczalnie u zwierząt przez uszkodzenie okolicy podwzgórza (regio lvypothalamica) , co dało powód do twierdzenia, że istnieje ośrodek regulacji tej przemiany. Ośrodek ten jednak związany jest z czynnością gruczołów wewnętrznego wydzielania i z układem wegetatywnym, który, między innymi reguluje tłuszczową przemianę materii ustroju. Read more „Wplyw ukladu nerwowego na powstawanie otylosci”

Uklad tetniczy serca

Układ tętniczy serca. Druga gałąź lewe j tętnicy wieńcowej, tzw. gałąź okalająca (ramus circumilexus), odchodzi prawie pod prostym kątem od pnia tętnicy wieńcowej i biegnie dalej w bruździe między lewym przedsionkiem a lewą komorą. W większości przypadków w 750(J) gałąź ta zagina się dookoła brzegu lewej komory i kończy się na tylnej jej ścianie w tylnej bruździe poprzecznej (sulcus transversus posteriori), rzadziej (w 100%) doszedłszy do brzegu lewej komory kieruje się wzdłuż niego ku dołowi jeszcze rzadziej (w 5%) nie dochodzi do lewego brzegu serca kończąc się w jego pobliżu na przedniej ścianie lewej komory, czasami zaś (w 10%) doszedłszy da tylnej bruzdy podłużnej (sulcus longituclinalis posterior) wysyła tu gałązkę biegnącą wzdłuż tej bruzdy ku dołowi, jako gałąź zstępującą tylną (ramus descendeus posterior), a sama przekroczywszy tylną bruzdę podłużną gubi się w tylnej ścianie prawej komory. Trzecia gałąź le wej tętnicy wieńcowej (istnieje mniej więcej w 600%) przepoławia kąt między dwiema poprzednimi gałęziami tętnicy wieńcowej, zstępującą przednią i okalająca. Read more „Uklad tetniczy serca”

Trajektorie funkcji pluc i przewlekla obturacyjna choroba pluc

Przy zastosowaniu wartości FEV1 mniejszej niż 80%, większej lub równej 80% wartości przewidywanej wartości wyjściowej oraz obecności lub braku POChP podczas badania końcowego, autorzy identyfikują cztery trajektorie funkcji płuc w funkcji czasu. Zgłaszają szczegółowe statystyki między trajektorią i, z uwagi na skupienie się na POChP, w zrozumiały sposób podkreślają spadki w funkcji płuc.
Tabela 1. Tabela 1. Read more „Trajektorie funkcji pluc i przewlekla obturacyjna choroba pluc”

Zwiazek pomiedzy niedopasowaniem negatywnym a globalnym funkcjonowaniem

Niedopasowanie negatywne (MMN) jest kandydatem na biomarker we wczesnych stadiach psychozy. Chociaż w badaniu na dużą skalę wykazano związek między długością MMN (dMMN), deficytami poznawczymi i wynikiem czynnościowym w przewlekłej schizofrenii, nie badano wpływu odmiany dewiacyjnej i etapów klinicznych. Zbadaliśmy zależności między dMMN, częstotliwością MMN (fMMN), funkcjonowaniem globalnym i funkcją poznawczą we wczesnych stadiach psychozy. Wśród uczestników było 26 osób ze schizofrenią o niedawnym początku (ROSZ), 30 osób z bardzo wysokim ryzykiem (UHR) i 20 osób zdrowych. Read more „Zwiazek pomiedzy niedopasowaniem negatywnym a globalnym funkcjonowaniem”

Biopsja wezla wartowniczeg a obserwacja wezlowa w czerniaku AD 9

Informacja prognostyczna jest szczególnie ważna w świetle ostatnio zatwierdzonych schematów terapii adiuwantowej i ciągłej potrzeby oceny nowych podejść do terapii adjuwantowej. Aktualne, długoterminowe dane potwierdzają również, że zarządzanie kierowane za pomocą węzła wartowniczego chroni pacjentów przed nawrotem czerniaka, w szczególności nawrotów węzłów chłonnych. Chociaż przerzuty w okolicy węzłów chłonnych można zazwyczaj usunąć w momencie klinicznej prezentacji, takie nawroty są związane z istotnie obniżoną jakością życia i znacznie zwiększonym ryzykiem długotrwałej zachorowalności po całkowitym rozcięciu węzłów chłonnych.24,25 Z tych powodów, choroby bezpłatne przeżycie zostało zaakceptowane jako ważny punkt końcowy dla prób chirurgicznych, badań nad lekami i zatwierdzeniem Food and Drug Administration.11,20,26,27
Nie stwierdziliśmy istotnej przewagi w zakresie przeżycia u wszystkich pacjentów z czerniakiem o pośredniej grubości. Nie jest to zaskakujące, ponieważ ogólne wskaźniki zdarzeń, a tym samym moc badania, były niższe niż oczekiwano. Read more „Biopsja wezla wartowniczeg a obserwacja wezlowa w czerniaku AD 9”