Ciala obce nosa

Wskazania do naświetlania promieniami Roentgena, które niewątpliwie są nieraz bardzo skuteczne, należy możliwie ograniczać. Ciała obce nosa. Ciała obce dostają się do jam nosowych albo do jam bocznych w różny sposób. Mate dzieci i umysłowo chorzy wprowadzają często do nosa wszelkie drobne przedmioty, które mogą się tam dostać bez wywoływania bólu (koraliki, nasiona itp. ). Read more „Ciala obce nosa”

Po wyszkieletowaniu krzywizn zespalamy przekrój zoladka z jelitem czczym w sposób zwykly

Po wyszkieletowaniu krzywizn zespalamy przekrój żołądka z jelitem czczym w sposób zwykły. Resekcję wyłączającą wieńczy dobry wynik tylko w razie usunięcia % żołądka; w tym wypadku operacja daje 90% dobrych wyników (trwałe usunięcie dolegliwości), a śmiertelność operacyjna nie dosięga po tym zabiegu 2%. W swoim zestawieniu z roku 1949 ,obejmującym 398 resekcji wyłączających sposobem Finsterera-Plenka, Paraskevas podaje nawet 9570 trwałych wyleczeń. d) Leczenie prawidłowego przebiegu W dniu operacji: Łóżko ogrzane, 2. Ułożenie poziome aż do obudzenia się chorego (odciążenie krążenia i zapobieganie aspiracji), 3. Read more „Po wyszkieletowaniu krzywizn zespalamy przekrój zoladka z jelitem czczym w sposób zwykly”

Wplyw niedoczynnosci gruczolów plciowych na powstawanie otluszczenia

Wpływ niedoczynności gruczołów płciowych na powstawanie otłuszczenia Otłuszczenie może powstać również na tle obniżonej czynności gruczołów płciowych. Ta postać otłuszczenia cechuje się tym, że tłuszcz układa się nierównomiernie i nadmiar jego widzimy ; głównie na pośladkach, brzuchu, klatce piersiowej oraz: na wewnętrznej stroni bioder. Narządy płciowe są rozwinięte. d. Wpływ przysadki – mózgowej na powstawanie otłuszczenia Otłuszczenie na tle zaburzeń czynności przysadki cechuje się tym, że tłuszcz układa się przede wszystkim w okolicy miednicy, brzucha, wzgórka łonowego, w górnych. Read more „Wplyw niedoczynnosci gruczolów plciowych na powstawanie otluszczenia”

Narzad krazenia sklada sie z serca, naczyn krwionosnych i zbiorników krwi

Narząd krążenia składa się z serca, naczyń krwionośnych i zbiorników krwi. Położenie. Serce znajduje się w przednim śródpiersiu, przy czym 1/3 część serca mieści się w prawej połowie klatki piersiowej, a 2/3 w lewej. Rzut na przednią ścianę klatki piersiowej granicy między sercem a wychodzącymi z niego dużymi naczyniami odpowiada górnemu brzegowi chrząstek trzecich żeber. Rzut prawego brzegu przebiega na przestrzeni od drugiego prawego międzyżebrza przy mostku do przyczepu mostkowego chrząstki szóstego prawego żebra, tworząc łuk, którego wypukłość skierowana w prawo, znajduje się w miejscu najbardziej oddalonym o 3, 75-4 cm na prawo od linii pośrodkowej ciała. Read more „Narzad krazenia sklada sie z serca, naczyn krwionosnych i zbiorników krwi”

Wlókna te, zwane wlóknami Purkinyego, przechodza bez widocznej granicy w robocze wlókna miesnia sercowego

Włókna te, zwane włóknami Purkinyego, przechodzą bez widocznej granicy w robocze włókna mięśnia sercowego. Lewe ramię (crus sinistrum) po odejściu od pęczka Paladino-Hisa tworzy na lewej powierzchni przegrody międzykomorowej wachlarz i schodząc niżej pod wsierdziem dochodzi do podstawy przedniego i tylnego mięśnia brodawkowego i tutaj dzieli się na wewnętrznej powierzchni lewej komory na drobne włókna, które wyściełają tę powierzchnię i przechodzą w zwykłe włókna mięśnia sercowego. Histologicznie swoiste włókna mięsne różnią się od roboczych włókien mięśnia sercowego przewagą sarkoplazmy, małą liczbą włókienek i większą liczbą jąder. Swoiste włókna węzłów zatokowego i przedsionkowo-komorowego mają przebieg nieregularny, natomiast włókna w pęczku i jego ramionach przebiegają równolegle. Pęczek i ramiona mają powłokę łącznotkankową, izolującą je od mięśnia sercowego. Read more „Wlókna te, zwane wlóknami Purkinyego, przechodza bez widocznej granicy w robocze wlókna miesnia sercowego”

Chimeryczne komórki receptora antygenu w szpiczaku

Garfall i in. (Wydanie 10 września) opisuje interesujący przypadek pacjenta ze szpiczakiem mnogim, któremu skutecznie leczono autologiczny przeszczep komórek macierzystych, po którym następowała infuzja chimerycznych komórek CTL019 transfekowanych receptorem anty-CD19. Ogromna większość (99,95%) komórek szpiczaka pacjenta nie eksprymowała CD19; wskazuje to, że efektów CTL019 nie można było przypisać bezpośredniej cytotoksyczności przeciwko dominującemu samemu złośliwemu klonom.
Autorzy postawili hipotezę, że aktywność terapeutyczna CTL019 wynika z celowania rzadkich prekursorów szpiczaka wyrażających CD19. Read more „Chimeryczne komórki receptora antygenu w szpiczaku”

Ostateczny raport z biopsji wezla wartowniczego a obserwacja wezlowa w czerniaku AD 7

Spośród 117 pacjentów obserwowanych po szerokim wycięciu grubych czerniaków, 44 (37,6%) miało nawrót węzłowy po medianie wynoszącej 9,2 miesiąca (95% CI, 6,4 do 12,2) po randomizacji (Tabela S1B w dodatkowym dodatku); szacunkowa skumulowana częstość występowania przerzutów w węzłach po 10 latach wynosiła 41,4% (ryc. 3B). Spośród 770 pacjentów z grupy biopsyjnej, którzy mieli czerniaka o pośredniej grubości, węzły wartownicze zidentyfikowano w 765 (99,4%); przerzuty stwierdzono u 122 z tych pacjentów (16,0%) (tabela S1A w dodatkowym dodatku). Przerzuty do węzłów chłonnych wykryto podczas obserwacji u 31 z 643 pacjentów (4,8%) z wolnymi od nowotworów węzłami wartowniczymi; w związku z tym odsetek pacjentów z czerniakiem o pośredniej grubości, którzy mieli przerzuty węzłowe w grupie biopsyjnej wynosił 20,0% (153 z 765 pacjentów), a szacowana skumulowana częstość występowania przerzutów węzłowych po 10 latach wynosiła 21,9% (Figura 3A ). Read more „Ostateczny raport z biopsji wezla wartowniczego a obserwacja wezlowa w czerniaku AD 7”

Patiromer u pacjentów z chorobą nerek i hiperkaliemią Przyjmujący inhibitory RAAS AD 2

Badacze wprowadzili dane bezpośrednio do centralnej bazy danych. Autorzy mieli pełny dostęp do danych, które są przechowywane przez sponsora. Statistics Collaborative przeanalizował dane. Pierwszy autor napisał wprowadzenie i omówienie rękopisu i nadzorował wszystkie poprawki; pracownik sponsora napisał wstępny projekt sekcji Metody i wyniki pod kierunkiem pierwszego autora. Wszyscy autorzy dokonali przeglądu i zredagowali manuskrypt, zapewnili kompletność i dokładność danych i analiz oraz potwierdzili wierność tego raportu protokołowi badania, który jest dostępny pod adresem. Badana populacja
Pacjenci byli uprawnieni do włączenia do badania, jeśli mieli 18 do 80 lat, mieli stadium 3 lub 4 przewlekłą chorobę nerek (szacowana szybkość filtracji kłębuszkowej [eGFR], 15 do <60 ml na minutę na 1,73 m2 powierzchni ciała ), miał poziomy potasu w surowicy od 5,1 do poniżej 6,5 mmol na litr w dwóch badaniach i otrzymywał stabilną dawkę jednego lub więcej inhibitorów RAAS przez co najmniej 28 dni. Dawki leków przeciwnadciśnieniowych, diuretyków pętlowych i tiazydowych oraz beta-blokery musiały być stabilne przez 28 dni przed badaniem przesiewowym. Read more „Patiromer u pacjentów z chorobą nerek i hiperkaliemią Przyjmujący inhibitory RAAS AD 2”