Powiklania

Jeżeli zaczerwienienie końca nosa utrzymuje się dłużej, należy szczególną uwagę na zachyłek szczytowy przedsionka (ewentualnie małym lusterkiem), W przypadku zapalenia torebek włosowych punkciki ropne i plamy zaczerwienienia z ograniczonym bolesnym naciekiem zmieniają ciągle swe miejsca. W przypadkach czyraka spostrzegamy silnie czerwone, bardzo bolesne, więcej wyniosłe nacieki, utrzymujące się ciągle w tym samym miejscu; ewentualnie obok miejsca dawnego pojawiają się nowe, gdy czyraków przybywa. Powikłania. Należy pamiętać, że w przebiegu czyraka nosa bakterie mogą zawsze wtargnąć do krwiobiegu i wywołać powikłania groźne dla życia. Z możliwością powikłań należy się liczyć tym więcej, im bliżej wargi górnej znajduje się czyrak. Read more „Powiklania”

odróznienie wrzodu zwyklego od owrzodzenia nowotworowego

Jeżeli chodzi o odróżnienie wrzodu zwykłego od owrzodzenia nowotworowego, sprawą główną nie jest ani wielkość owrzodzenia, ani cechy jego dna. które może być twarde i guzkowate, w razie gdy wrzód drąży do trzustki, lecz głównie cechy śluzówki na brzegu owrzodzenia: w raku śluzówka jest nieprzesuwalna, wybitnie twarda, guzkowata; we wrzodzie brzeg krateru jest ostry, przy tym miękki, a śluzówka w sąsiedztwie wrzodu przesuwalna. Wrzód okolicy wpustu. łatwo przeoczyć wówczas zwłaszcza, gdy mamy jednocześnie zwężenie na tle wrzodu odźwiernika lub dwunastnicy, albo nowotwór (rak) odźwiernika. Jeżeli wykonamy w takim przypadku zwykłą resekcję, obejmującą 2/3 żołądka, usuniemy wówczas wrzód umiejscowiony w pobliżu odźwiernika; w stosunku do wrzodu okolicy wpustu operacja będzie również celowa jako zabieg łagodzący, który w 90 % przypadków prowadzi do wygojenia się wrzodu nie objętego resekcją, pomimo że wrzód nie został wyłączony z krążenia zwartości żołądka. Read more „odróznienie wrzodu zwyklego od owrzodzenia nowotworowego”

Otluszczenie ogólne (otylosc)

Otłuszczenie ogólne (otyłość) Właściwym otłuszczeniem, mającym w swoim podłożu zaburzenia w przemianie tłuszczowej, jest otłuszczenie ogólne z nadmiernym odkładaniem się tłuszczu zarówno w tkance podskórnej jak i w składnicach wewnętrznych ustroju. W otłuszczeniu ogólnym okres asymilacyjny przeważa nad okresem dysymilacyjnym przemiany tłuszczowej. Czynniki przyczynowe otyłości można podzielić na zewnętrzne i wewnętrzne. Z czynników zewnętrznych Ba pierwszym miejscu należy postawić nadmierne spożywanie pokarmów, brak ruchu, siedzący tryb życia, czy to spowodowany bezczynnością czy też rozmaitymi chorobami, jak porażeniami, schorzeniami serca itd. Około 40 % przypadków otłuszczenia pochodzi ż nadmiernego odżywiania, 37% z braku ruchu. Read more „Otluszczenie ogólne (otylosc)”

Obnizenie czynnosci utleniania jest najwazniejszym czynnikiem patogenetycznym otluszczenia.

Niedostateczne utlenianie Obniżenie czynności utleniania jest najważniejszym czynnikiem patogenetycznym otłuszczenia. Niedostateczne utlenianie wyraża się niską przemianą podstawową albo brakiem zwiększenia jej przy wzmożonym odżywianiu oraz brakiem swoiście dynamicznego oddziaływania wprowadzonych pokarmów. Obniżenie zdolności utleniania nie jest jedynym warunkiem w powstawaniu otłuszczenia, gdyż w. otyłości statycznej podstawowa przemiana materii może nie ulegać zmniejszeniu się. Jeżeli natomiast zjawia się postępujący wzrost wagi ciała, jak to widzimy w ciąży, albo po usunięciu gruczołów płciowych lub tarczycy obniżenie podstawowej przemiany materii zawsze istnieje. Read more „Obnizenie czynnosci utleniania jest najwazniejszym czynnikiem patogenetycznym otluszczenia.”

Unerwienie serca

Unerwienie serca. Czynność serca zależy od 2 układów: 1) automatycznego (mięśniowo-nerwowego), zebranego w węzły pęczki z siedzibą przeważnie w prawej połowie serca 2) autonomicznego, czyli wegetatywnego (czysto nerwowego) Układ automatyczny, zwany narządem przewodzącym serca, pobudza serce do skurczów w pewnym ściśle określonym rytmie, natomiast nie może regulować samodzielnej czynności serca tak, by dostosowywać ją do każdego zapotrzebowania ustroju. Zadanie to spełniają nerwy układu wegetatywnego, przywspółczulny i współczulny, dzięki licznym połączeniom z innymi nerwami u podstawy mózgu i w rdzeniu przedłużonym. Za pośrednictwem unerwienia wegetatywnego mogą odruchowo wywierać wybitny wpływ na powstawanie podniet do skurczów serca także nerwy obwodowe, przez co serce dostosowuje się do zapotrzebowań ustroju. Układ wegetatywny serca oddziaływa także na czynniki psychiczne, naczynia, bowiem krwionośne kory mózgowej i ośrodków po dkorowych znajdują się pod pewnym jego wpływem nie jest może bez znaczenia, że narządy dokrewne (tarczyca i inne), których hormony wywierają duży wpływ na czynność serca, otrzymują swoje unerwienie od tych samych odcinków nerwów błędnego i współczulnego co i serce. Read more „Unerwienie serca”

Kobieta z bólem glowy, uposledzeniem funkcji poznawczych i oslabieniem

W przypadku omówionym przez Batchelora i in. (Wydanie z 23 lipca), chemioterapia indukcyjna z metotreksatem, temozolomidem i rytuksymabem u kobiety z pierwotnym chłoniakiem ośrodkowego układu nerwowego (CNS) spowodowała niemal całkowitą odpowiedź objawiającą się minimalnym wzmocnieniem rezydualnym w obrazowaniu rezonansu magnetycznego. W badaniu klinicznym poddano ją leczeniu obejmującemu dużą dawkę rytuksymabu w połączeniu z cytarabiną w celu mobilizacji komórek macierzystych, a następnie rytuksymab w dużej dawce połączony z chemioterapią z autologicznym ratowaniem komórek macierzystych. Podane uzasadnienie rytuksymabu w dużej dawce miało umożliwić większą penetrację OUN. Read more „Kobieta z bólem glowy, uposledzeniem funkcji poznawczych i oslabieniem”

Wplyw Wenus i Marsa w poznawczym niebie schizofrenii. Wyniki pierwszego etapu krajowej kohorty FACE-SZ

Różnice płci mogą dostarczyć ważnych wskazówek dotyczących patofizjologii choroby i jej leczenia. Schizofrenia (SZ) ma mniejszą częstość występowania i lepsze rokowanie u kobiet niż u mężczyzn. W niniejszym badaniu zbadano profile poznawcze obojga płci w dużej wieloośrodkowej próbce SZ zamieszkujących na terenie społeczności. 544 osób ze stabilnym SZ (141 kobiet i 403 mężczyzn, średnia wieku 34,5 lat) ? 12.1 i 31.6 ? 8,7 lat, odpowiednio) testowano przy użyciu kompleksowej baterii testów neuropsychologicznych. Read more „Wplyw Wenus i Marsa w poznawczym niebie schizofrenii. Wyniki pierwszego etapu krajowej kohorty FACE-SZ”

Najczesciej stosowane leki przeciwreumatyczne pierwszego rzutu

Metotreksat jest najczęściej stosowanym lekiem przeciwreumatycznym pierwszego rzutu. Przedstawiamy wyniki trzeciego badania monoterapii tofacitinibem, doustnym inhibitorem kinazy Janus, w porównaniu z monoterapią metotreksatem u pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów, którzy wcześniej nie otrzymywali metotreksatu lub dawek terapeutycznych metotreksatu. Metody
Losowo przydzieliliśmy 958 pacjentów, aby przyjmowali 5 mg lub 10 mg tofacitinibu dwa razy na dobę lub metotreksat w dawce, która była stopniowo zwiększana do 20 mg na tydzień przez 8 tygodni; 956 pacjentów otrzymywało badany lek. Końcowe punkty końcowe w miesiącu 6 były średnią zmianą w stosunku do wartości początkowej w zmodyfikowanym całkowitym wskaźniku Sharpa van der Heijde a (który mieści się w zakresie od 0 do 448, z wyższymi wynikami wskazującymi na większe strukturalne uszkodzenie stawu) i odsetkiem pacjentów z American College of Rheumatology Odpowiedź (ACR) 70 (zmniejs zenie o ? 70% zarówno stawów czułych, jak i obrzękniętych i ?70% poprawy w trzech z pięciu innych kryteriów: ocena bólu, stopień niepełnosprawności, poziom białka C-reaktywnego lub szybkość sedymentacji erytrocytów; globalna ocena choroby przez pacjenta i globalna ocena choroby przez lekarza). Read more „Najczesciej stosowane leki przeciwreumatyczne pierwszego rzutu”