Postępująca wieloogniskowa leukoencefalopatia po monoterapii natalizumabem

Opisujemy progresywną wieloogniskową leukoencefalopatię (PML) spowodowaną zakażeniem wirusem JC ludzkiego polyomawirusa u pacjenta ze stwardnieniem rozsianym leczonym natalizumabem. Pierwsze objawy PML pojawiły się po 14 miesięcznych infuzjach leku. Obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego (MRI) wykazało przypuszczalne uszkodzenie stwardnienia rozsianego, a DNA wirusa JC nie został wykryty w badaniu reakcji łańcuchowej polimerazy (PCR) płynu mózgowo-rdzeniowego. Objawy u pacjenta pogorszyły się, a rozpoznanie PML ustalono z bardziej czułym, ilościowym testem PCR po 16 infuzjach natalizumabu. Do przyspieszenia usuwania natalizumabu użyto wymiany plazmowej. Około 3 tygodnie po wymianie osocza pojawił się zespół zapalny o rekonstrukcji immunologicznej. DNA wirusa JC nie było już wykrywalne w ilościowym teście PCR, a objawy pacjenta uległy poprawie.
Wprowadzenie
PML jest rzadką, oportunistyczną, demielinizacyjną infekcją wirusową ośrodkowego układu nerwowego wywołaną przez wirus JC, ludzki poliomawirus. Zwykle występuje u pacjentów z głęboką immunosupresją.1 Natalizumab, monoklonalne przeciwciało przeciwko integrynie .4, zmniejsza wynaczynienie limfocytów T, limfocytów B i komórek plazmatycznych do centralnego układu nerwowego.2 Lek skutecznie zmniejsza liczbę zmian stwardnienia rozsianego na MRI i liczba nawrotów klinicznych.3,4 Zastosowanie przeciwciał przeciwko integrynie .4 także zaburza odpowiedzi zapalne w innych tkankach, takich jak wysepki trzustkowe i jelita. PBS został opisany u pacjentów ze stwardnieniem rozsianym, którzy zostali poddani leczeniu natalizumabem. ale tylko wtedy, gdy natalizumab był łączony z innymi lekami immunomodulującymi. 7-9 PML został również opisany u pacjenta z chorobą Leśniowskiego-Crohna po monoterapii natalizumabem.10 Opisujemy rozwój PML u pacjenta ze stwardnieniem rozsianym, który otrzymał monoterapię natalizumabem.
Historia obróbki wstępnej
W listopadzie 2006 roku, 35-letni leworęczny mężczyzna przedstawił 1-letnią historię dwóch epizodów drętwienia w obu nogach i uczucie mrowienia w jego rękach. W tym czasie MRI mózgu za pomocą Gyroscan Intera 1.5T (Philips) wykazało ponad 50 zmian na obrazach ważonych T2. Refleks pacjenta był wyolbrzymiony na obu nogach. W jego stopach nie było uczucia wibracji, a po lewej stronie była częściowa niedostatek. Jego jedynym objawem motorycznym był łagodny niedowład w prawej ręce. Analiza płynu mózgowo-rdzeniowego wykazała oligoklonalne prążki IgG. Wynik pacjenta na skali rozszerzonej skali niepełnosprawności Kurtzke (EDSS) wynosił 3,5 (w skali od 0 do 10, przy czym wyższe wyniki wskazują na większą niepełnosprawność). Rezonans magnetyczny mózgu i rdzenia kręgowego w grudniu 2006 r. Wykazał wyniki podobne do tych uzyskanych na skanie uzyskanym w listopadzie, chociaż około 10 zmian było również widoczne na rdzeniu kręgowym na obrazach ważonych T2 (jeden z ulepszeniem gadolinu). Pacjent był leczony dożylnie metyloprednizolonem przez 3 kolejne dni.
Terapia Natalizumabem
Ryc. 1. Ryc. 1. Postęp zmian MRI w kamerze motorycznej po prawej stronie od stycznia do września 2008 r. W lipcu 2007 r. Nie zaobserwowano żadnych zmian w korze ruchowej
[podobne: kabiny toaletowe, voluson, sonoline ]
[przypisy: olx oddam psa, poradnia leczenia uzależnień warszawa, wirus jc ]

Powiązane tematy z artykułem: olx oddam psa poradnia leczenia uzależnień warszawa wirus jc