Rola tluszczu w ustroju

Rola tłuszczu w ustroju Znaczenie tłuszczu poza wartością energetyczną; dając przy spalaniu dużo ciepła polega jeszcze na tym; że :tłuszcz przy spalaniu l g tłuszczu wytwarza się 1,07 g wody. Podczas spalania tłuszczu powstaje znacznie więcej ciepła i wody niż podczas spalania białek i węglowodanów. Woda ustrojowa jest szczególnie wykorzystywana wtedy, kiedy doprowadzenie jej z zewnątrz jest niedostateczne lub niemożliwe. Tłuszcz w tkance podskórnej chroni ustrój od nadmiernego ochłodzenia, dlatego też bardziej odporni na zimno ,są ludzie otyli w przeciwieństwie do chudych. Zwierzęta polarne posiadają bardzo dużo podskórnego tłuszczu, dochodzącego np. Read more „Rola tluszczu w ustroju”

Otluszczenie ogólne (otylosc)

Otłuszczenie ogólne (otyłość) Właściwym otłuszczeniem, mającym w swoim podłożu zaburzenia w przemianie tłuszczowej, jest otłuszczenie ogólne z nadmiernym odkładaniem się tłuszczu zarówno w tkance podskórnej jak i w składnicach wewnętrznych ustroju. W otłuszczeniu ogólnym okres asymilacyjny przeważa nad okresem dysymilacyjnym przemiany tłuszczowej. Czynniki przyczynowe otyłości można podzielić na zewnętrzne i wewnętrzne. Z czynników zewnętrznych Ba pierwszym miejscu należy postawić nadmierne spożywanie pokarmów, brak ruchu, siedzący tryb życia, czy to spowodowany bezczynnością czy też rozmaitymi chorobami, jak porażeniami, schorzeniami serca itd. Około 40 % przypadków otłuszczenia pochodzi ż nadmiernego odżywiania, 37% z braku ruchu. Read more „Otluszczenie ogólne (otylosc)”

Zawartosc tluszczu w ustroju

Zawartość tłuszczu w ustroju Nagromadzenie się tłuszczu zapasowego w warunkach normalnych odpowiada konstytucyjnym właściwościom każdego ustroju, ulega jednak różnym wahaniom w zależności od warunków życia. Średnio prawidłowa zawartość tłuszczu dla człowieka wynosi 50 g na l kg wagi ciała. Zawartość ta może się zmieniać pod wpływem dojrzewania, ciąży, karmienia dziecka i przekwitania. Miarą prawidłowej zawartości tłuszczu w stosunku do wagi ciała jest wskaźnik Oedara, według którego człowiek powinien ważyć tyle kilogramów, ile centymetrów wynosi podwójna odległość od ciemienia do kości ogonowej, pomniejszona o 100. Jeżeli waga człowieka przewyższa tę liczbę jako prawidłową przynajmniej o lSro, wskazuje to na otyłość, 12. Read more „Zawartosc tluszczu w ustroju”

Obnizenie czynnosci utleniania jest najwazniejszym czynnikiem patogenetycznym otluszczenia.

Niedostateczne utlenianie Obniżenie czynności utleniania jest najważniejszym czynnikiem patogenetycznym otłuszczenia. Niedostateczne utlenianie wyraża się niską przemianą podstawową albo brakiem zwiększenia jej przy wzmożonym odżywianiu oraz brakiem swoiście dynamicznego oddziaływania wprowadzonych pokarmów. Obniżenie zdolności utleniania nie jest jedynym warunkiem w powstawaniu otłuszczenia, gdyż w. otyłości statycznej podstawowa przemiana materii może nie ulegać zmniejszeniu się. Jeżeli natomiast zjawia się postępujący wzrost wagi ciała, jak to widzimy w ciąży, albo po usunięciu gruczołów płciowych lub tarczycy obniżenie podstawowej przemiany materii zawsze istnieje. Read more „Obnizenie czynnosci utleniania jest najwazniejszym czynnikiem patogenetycznym otluszczenia.”

Sklonnosc do otluszczenia

Skłonność do otłuszczenia Skłonność do otyłości zdarza się w 75% u kobiet. Znaczne otłuszczenia rozwijają się w wieku dojrzałym i dochodzą niekiedy do 300-400 kg wagi ciała. Otłuszczenie może jednak dotyczyć również dzieci i spostrzegano dziecko lat 11, które ważyło około 90 kg. Skłonność do otłuszczenia przejawia się w konstytucyjnych właściwościach całego ustroju, zwłaszcza zaś tkanki łącznej. Tkanka łączna luźna cechuje się ogólnym obniżeniem procesów przemiany materii, zwłaszcza procesów utleniających. Read more „Sklonnosc do otluszczenia”

Wplyw ukladu nerwowego na powstawanie otylosci

Wpływ układu nerwowego na powstawanie otyłości Otłuszczenie na tlę zaburzeń mózgowych spotyka się po zapaleniach mózgu; po krwotokach- do mózgu i w nowotworach umiejscowionych, w bezpośredniej bliskości przysadki mózgowej. Ten typ otłuszczenia wywołuje takie rozmieszczenie nadmiaru tłuszczu, jakie spotykamy w zaburzeniach przysadki mózgowej. Istnieje więc pewien związek między ośrodkową regulacją przemiany tłuszczowej a przysadką mózgową. Zaburzenia w przemianie tłuszczowej na tle nerwowym udało się stwierdzić nie tylko u ludzi chorych, lecz także doświadczalnie u zwierząt przez uszkodzenie okolicy podwzgórza (regio lvypothalamica) , co dało powód do twierdzenia, że istnieje ośrodek regulacji tej przemiany. Ośrodek ten jednak związany jest z czynnością gruczołów wewnętrznego wydzielania i z układem wegetatywnym, który, między innymi reguluje tłuszczową przemianę materii ustroju. Read more „Wplyw ukladu nerwowego na powstawanie otylosci”

Wplyw nadczynnosci trzustki na powstawanie otluszczenia

Wpływ nadczynności trzustki na powstawanie otłuszczenia Nadczynność trzustki w pojęciu zwiększenia się wydzielania insuliny Zwiększona ilość insuliny prowadzi do zwiększonego przechodzenia cukru w glikogen i zwiększonego przechodzenia węglowodanów w-tłuszcz. Prócz tego insulina wywołuje uczucie głodu, co sprzyja zwiększonemu pobieraniu pokarmów. Dowodem nadmiernego wytwarzania się insuliny jest zmiana krzywej zawartości cukru we krwi po obciążeniu cukrem. Mianowicie okres niedocukrzenia krwi, występujący po okresie jej przecukrzenia, jest znacznie większy niż u osób z prawidłowym wydzielaniem insuliny. W związku z :działaniem asymilacyjnym insuliny podajemy ją niekiedy w wychudzeniu, powstałym po różnych chorobach, w celu zwiększenia wagi ciała. Read more „Wplyw nadczynnosci trzustki na powstawanie otluszczenia”

Wplyw niedoczynnosci gruczolów plciowych na powstawanie otluszczenia

Wpływ niedoczynności gruczołów płciowych na powstawanie otłuszczenia Otłuszczenie może powstać również na tle obniżonej czynności gruczołów płciowych. Ta postać otłuszczenia cechuje się tym, że tłuszcz układa się nierównomiernie i nadmiar jego widzimy ; głównie na pośladkach, brzuchu, klatce piersiowej oraz: na wewnętrznej stroni bioder. Narządy płciowe są rozwinięte. d. Wpływ przysadki – mózgowej na powstawanie otłuszczenia Otłuszczenie na tle zaburzeń czynności przysadki cechuje się tym, że tłuszcz układa się przede wszystkim w okolicy miednicy, brzucha, wzgórka łonowego, w górnych. Read more „Wplyw niedoczynnosci gruczolów plciowych na powstawanie otluszczenia”

Uklad tetniczy serca

Układ tętniczy serca. Druga gałąź lewe j tętnicy wieńcowej, tzw. gałąź okalająca (ramus circumilexus), odchodzi prawie pod prostym kątem od pnia tętnicy wieńcowej i biegnie dalej w bruździe między lewym przedsionkiem a lewą komorą. W większości przypadków w 750(J) gałąź ta zagina się dookoła brzegu lewej komory i kończy się na tylnej jej ścianie w tylnej bruździe poprzecznej (sulcus transversus posteriori), rzadziej (w 100%) doszedłszy do brzegu lewej komory kieruje się wzdłuż niego ku dołowi jeszcze rzadziej (w 5%) nie dochodzi do lewego brzegu serca kończąc się w jego pobliżu na przedniej ścianie lewej komory, czasami zaś (w 10%) doszedłszy da tylnej bruzdy podłużnej (sulcus longituclinalis posterior) wysyła tu gałązkę biegnącą wzdłuż tej bruzdy ku dołowi, jako gałąź zstępującą tylną (ramus descendeus posterior), a sama przekroczywszy tylną bruzdę podłużną gubi się w tylnej ścianie prawej komory. Trzecia gałąź le wej tętnicy wieńcowej (istnieje mniej więcej w 600%) przepoławia kąt między dwiema poprzednimi gałęziami tętnicy wieńcowej, zstępującą przednią i okalająca. Read more „Uklad tetniczy serca”