dwunastnice zespolic z zoladkiem sposobem Billroth

Jeżeli operujemy z cięcia brzusznego, możemy albo usunąć dalszą połowę i odźwiernik sposobem Kellinga-Madlenera, pozostawiając wrzód, albo wykonać resekcję łukowatą sposobem Finsterera, a dwunastnicę zespolić z żołądkiem sposobem Billroth 1 lub II. Wybór jednego z wymienionych sposobów zależy przede wszystkim od umiejscowienia wrzodu. Typ operacji żołądka przestaliśmy obecnie oznaczać według nazwisk chirurgów, tym bardziej że w różnych krajach te same operacje są przypisywane różnym chirurgom, co nie tylko nie wyjaśnia sprawy, lecz prowadzi do nieporozumień. Podkreślam różnicę znaczenia terminów łacińskich: stomia i anastomosis. Stornia, od stoma – otwór, usta – oznacza przetokę bez naruszenia anatomicznej ciągłości drogi pokarmowej. Anastpmosis – zespolenie, oznacza utworzenie nowej anatomicznie drogi. [patrz też: sonoline, kabiny toaletowe, gdynia psycholog ]

[podobne: unerwienie serca, zapalenie tętnicy skroniowej, rezonans magnetyczny gdynia nfz ]

Powiązane tematy z artykułem: rezonans magnetyczny gdynia nfz unerwienie serca zapalenie tętnicy skroniowej