Wlókna te, zwane wlóknami Purkinyego, przechodza bez widocznej granicy w robocze wlókna miesnia sercowego

Włókna te, zwane włóknami Purkinyego, przechodzą bez widocznej granicy w robocze włókna mięśnia sercowego. Lewe ramię (crus sinistrum) po odejściu od pęczka Paladino-Hisa tworzy na lewej powierzchni przegrody międzykomorowej wachlarz i schodząc niżej pod wsierdziem dochodzi do podstawy przedniego i tylnego mięśnia brodawkowego i tutaj dzieli się na wewnętrznej powierzchni lewej komory na drobne włókna, które wyściełają tę powierzchnię i przechodzą w zwykłe włókna mięśnia sercowego. Histologicznie swoiste włókna mięsne różnią się od roboczych włókien mięśnia sercowego przewagą sarkoplazmy, małą liczbą włókienek i większą liczbą jąder. Swoiste włókna węzłów zatokowego i przedsionkowo-komorowego mają przebieg nieregularny, natomiast włókna w pęczku i jego ramionach przebiegają równolegle. Pęczek i ramiona mają powłokę łącznotkankową, izolującą je od mięśnia sercowego. Pęczek Paladino-Hisa jest jedynym połącze niem mięśnia przedsionków z mięśniem komór. Dowiodły tego liczne prace a wśród nich gruntowne badania Henryka Labienieckiego z przecięciem, ochładzaniem, ogrzewaniem i działaniem prądu stałego na różne miejsca mięśnia sercowego. W rzadkich przypadkach stwierdzono istnienie dodatkowego połączenia mięśniowego między przedsionkami a komorami. Jeżeli podniety docierają do komór przez ten tzw. pęczek Kenta wcześniej niż podnieta przechodząca na komory z przedsionków drogą prawidłową, to może powstać zespół Wolff – Parkinson Whitego. [patrz też: łokieć golfisty, voluson, kabiny toaletowe ]

[patrz też: leukoencefalopatia, fomepizol, otłuszczona trzustka ]

Powiązane tematy z artykułem: fomepizol leukoencefalopatia otłuszczona trzustka