Wezel zatokowy jest automatycznym osrodkiem bodzcotwórczym pierwszego rzedu

Węzeł zatokowy jest automatycznym ośrodkiem bodźcotwórczym pierwszego rzędu. Bodziec w nim powstający udziela się poprzez ścianę prawego przedsionka węzłowi przedsionkowo-komorowemu Aschoff – Tawary (nodułus atriouentricularis), który jest ośrodkiem drugiego rzędu. Węzeł ten, długości 5 mm szerokości 3 mm, leży na granicy przedsionkowo-komorowej ponad przyczepem zastawki trójdzielnej w tylnej części prawej strony przegrody przedsionkowej. Odróżnia się w nim górną część przedsionkową i dolną komorową, pomiędzy którymi znajduje się prawy trójkąt włóknisty (trigonum ibrosum dextrum). Część tylna węzła przedsionkowo-komorowego daje wypustki idące wachlarzowato i zlewające się ostatecznie z włóknami mięsnymi przedsionka. Część przednia przechodzi w twór walcowaty, długości prawie 1 cm i grubości 2 mm. Jest to pęczek Paladino – Hisa (crus commune), złożony z włókien Purkinyego. Różni się on od roboczych włókien mięsnyc h serca jaśniejszym zabarwieniem. Pęczek jest automatycznym ośrodkiem bodźcotwórczym trzeciego rzędu. Przebiega on dalej skośnie od tyłu i od góry ku przodowi i dołowi w części błoniastej (septum membranaceum) i przegrody międzykomorowej i doszedłszy do mięsnej części przegrody dzieli się na ramię prawe i lewe. Oba ramiona pęczka Paladino-Hisa idą dalej tuż pod wsierdziem po obu stronach przegrody międzykomorowej. Mianowicie prawe ramię (crus dextrum ) przebiega ku dołowi wzdłuż przegrody międzykomorowej od strony prawej komory zwykle w warstwie podwsierdziowej mięśnia w postaci wąskiej wiązki równoległych włókien i dochodzi do podstawy mięśnia brodawkowego prawej komory i tutaj przechodzi w delikatną sieć swoistych włókien mięsnych, leżących tuż pod wsierdziem. [więcej w: amyloza, przeszczep chondrocytów, leczenie chrapania warszawa ]

[patrz też: unerwienie serca, zapalenie tętnicy skroniowej, rezonans magnetyczny gdynia nfz ]

Powiązane tematy z artykułem: rezonans magnetyczny gdynia nfz unerwienie serca zapalenie tętnicy skroniowej