Tikagrelor versus Clopidogrel u pacjentów z ostrymi zespołami wieńcowymi cd

Tikagrelor podawano w dawce nasycającej 180 mg, a następnie w dawce 90 mg dwa razy na dobę. Pacjenci z grupy klopidogrelu, którzy nie otrzymali dawki nasycającej na podstawie badań otwartych i nie stosowali klopidogrelu przez co najmniej 5 dni przed randomizacją, otrzymali dawkę nasycającą 300 mg, a następnie dawkę 75 mg na dobę. Inni z grupy klopidogrelu nadal otrzymywali dawkę podtrzymującą 75 mg na dobę. Pacjenci poddawani PCI po randomizacji otrzymywali w ślepy sposób dodatkową dawkę badanego leku w czasie PCI: 300 mg klopidogrelu według uznania badacza lub 90 mg tikagreloru u pacjentów poddawanych PCI przez ponad 24 godziny po randomizacji. U pacjentów poddawanych CABG zalecono wstrzymanie podawania leku – w grupie klopidogrelu, przez 5 dni oraz w grupie tikagreloru, przez 24 do 72 godzin. Wszyscy pacjenci otrzymywali kwas acetylosalicylowy (aspiryna) w dawce od 75 do 100 mg na dobę, chyba że nie tolerowali leku. W przypadku osób, które wcześniej nie otrzymywały kwasu acetylosalicylowego, preferowana dawka nasycająca wynosiła 325 mg; 325 mg było również dozwolone jako dawka dzienna przez 6 miesięcy po umieszczeniu stentu. Wizyty ambulatoryjne zaplanowano na 1, 3, 6, 9 i 12 miesięcy, z wizytą kontrolną dotyczącą bezpieczeństwa miesiąc po zakończeniu leczenia. Randomizowane leczenie zaplanowano na 12 miesięcy, ale pacjenci opuścili badanie podczas 6- lub 9-miesięcznej wizyty, jeśli do tego czasu wystąpiła docelowa liczba 1780 pierwotnych zdarzeń końcowych. Początkowo pacjenci mieli być oceniani za pomocą holterowskiego monitorowania przez 7 dni po randomizacji, aż do uzyskania powtórnej oceny po miesiącu dla 2000 włączonych pacjentów.
Punkty końcowe
Śmierć spowodowana przyczynami naczyniowymi została zdefiniowana jako śmierć spowodowana przyczynami sercowo-naczyniowymi lub przyczynami naczyniowo-mózgowymi i każda śmierć bez innej znanej przyczyny. Zawał mięśnia sercowego został zdefiniowany zgodnie z powszechną definicją zaproponowaną w 2007 r.14,15. Ocenę zakrzepicy w stencie wykonano zgodnie z kryteriami Konsorcjum Akademickiego16. Udar zdefiniowano jako ogniskową utratę funkcji neurologicznej spowodowaną niedokrwieniem lub krwotokiem, z objawami szczątkowymi. trwające co najmniej 24 godziny lub prowadzące do śmierci.
Określiliśmy poważne zagrażające życiu krwawienie, takie jak krwawienie śmiertelne, krwawienie wewnątrzczaszkowe, krwawienie dootrzewnowe z tamponadą sercową, wstrząs hipowolemiczny lub ciężkie niedociśnienie z powodu krwawienia wymagające naciśnięcia lub operacji, spadek stężenia hemoglobiny o 5,0 g na decylitr lub więcej, lub potrzeba transfuzji co najmniej 4 jednostek czerwonych krwinek. Określiliśmy inne poważne krwawienie jako krwawienie, które doprowadziło do istotnej klinicznie niepełnosprawności (np. Krwawienie wewnątrzgałkowe ze stałą utratą wzroku) lub krwawienie związane ze spadkiem poziomu hemoglobiny o co najmniej 3,0 g na decylitr, ale mniejsze niż 5,0 g na decylitr lub wymagające transfuzja 2 do 3 jednostek krwinek czerwonych. Określiliśmy drobne krwawienie jako krwawienie wymagające interwencji medycznej, ale nie spełniające kryteriów poważnego krwawienia.
Niezależny centralny komitet orzekający orzekł wszystkie podejrzane punkty końcowe o pierwszorzędowej i drugorzędowej skuteczności, a także o dużych i małych krwawieniach.
Analiza statystyczna
Główną zmienną skuteczności był czas do wystąpienia pierwszego zgonu z powodu przyczyn naczyniowych, zawału mięśnia sercowego lub udaru mózgu.
[hasła pokrewne: łokieć golfisty, nicorix, Kabiny Sanitarne ]
[hasła pokrewne: odleżyny profilaktyka, dyżur aptek polkowice, centrum onkologii bydgoszcz oddziały ]

Powiązane tematy z artykułem: centrum onkologii bydgoszcz oddziały dyżur aptek polkowice odleżyny profilaktyka