Zapaleniu zyl twarzy towarzysza: cieplota septyczna, dreszcze

Zapaleniu żył twarzy towarzyszą: ciepłota septyczna, dreszcze, zwykle też obrzęk węzłów chłonnych podszczękowych. Poprzez żyłę kątową i oczną może się rozwinąć zakrzep zatoki jamistej (tbrombosis sinus caoernosi) (wytrzeszcz gałki, podbiegnięcie krwawe spojówki, ograniczenie ruchomości gałki), z dalszymi powikłaniami oponowymi. W rozpoznaniu różnicowym zapalenia torebek włosowych i czyraczności z następowym zakażeniem musimy uwzględnić różę (wędrujący sposób szerzenia się, wysoka, raczej stała ciepłota). Leczenie spraw ropnych przedsionka nosa należy leczenia cukrzycy. Obecnie możemy doraźnie opanować te namidy i penicylinę. Read more „Zapaleniu zyl twarzy towarzysza: cieplota septyczna, dreszcze”

Wrzód zoladka i dwunastnicy nie poddajacy sie wycieciu

Wrzód żołądka i dwunastnicy nie poddający się wycięciu. W niektórych przypadkach operacja jest niewykonalna, pomimo że wskazanie istnieje. Operacja może być niewykonalna albo ze względu na umiejscowienie wrzodu, albo ze względu na zły stan ogólny lub nadmierną otyłość chorego. Resekcja jest również niewykonalna w przypadkach umiejscowienia wrzodu w obrębie wpustu oraz w dolnej części dwunastnicy W sąsiedztwie przewodów wątroby i trzustki; w tych przypadkach w grę wchodzi gastroenterostomia lub operacja łagodząca, albo wyłączająca. Pod resekcją łagodzącą (wyłączającą, paliatywną) należy rozumieć rozległą resekcję żołądka z pozostawieniem wrzodu w obrębie dwunastnicy lub wpustu. Read more „Wrzód zoladka i dwunastnicy nie poddajacy sie wycieciu”

Rola tluszczu w ustroju

Rola tłuszczu w ustroju Znaczenie tłuszczu poza wartością energetyczną; dając przy spalaniu dużo ciepła polega jeszcze na tym; że :tłuszcz przy spalaniu l g tłuszczu wytwarza się 1,07 g wody. Podczas spalania tłuszczu powstaje znacznie więcej ciepła i wody niż podczas spalania białek i węglowodanów. Woda ustrojowa jest szczególnie wykorzystywana wtedy, kiedy doprowadzenie jej z zewnątrz jest niedostateczne lub niemożliwe. Tłuszcz w tkance podskórnej chroni ustrój od nadmiernego ochłodzenia, dlatego też bardziej odporni na zimno ,są ludzie otyli w przeciwieństwie do chudych. Zwierzęta polarne posiadają bardzo dużo podskórnego tłuszczu, dochodzącego np. Read more „Rola tluszczu w ustroju”

Rola swoiscie dynamicznego dzialania pokarmów

Rola swoiście dynamicznego działania pokarmów W związku ze zmniejszoną zdolnością utleniania należy wziąć pod uwagę zmniejszenie się swoiście dynamicznego działania pokarmów, co występuje szczególnie wyraźnie w otłuszczeniu pochodzenia przysadkowego. U człowieka zdrowego, średnio odżywionego pokarm; zwłaszcza białkowy, zwiększa przemianę gazową o 24 – 30%, niezależnie od kaloryczności pokarmu. U ludzi konstytucyjnie chudych przemiana gazowa zwiększa się nawet o 40 – 601o, natomiast przy otłuszczeniu pochodzenia przysadkowego zwięk. sza się tylko o 4 – 7 %. Swoiście dynamiczne działanie pokarmu jest zawsze obniżone u chorych na dystrophia adiposogenitalis. Read more „Rola swoiscie dynamicznego dzialania pokarmów”

Od czesci szyjnej i górnej piersiowej nerwu blednego odchodza galazki sercowe (rami cardiaci)

Od części szyjnej i górnej piersiowej nerwu błędnego odchodzą gałązki sercowe (rami cardiaci), które, po oddaniu – zresztą niestałym – do nerwu zwrotnego gałązki łączącej, kierują się dalej ku dołowi i tworzą z gałązkami nerwu współczulnego dookoła łuku tętnicy głównej i jej części wstępującej splot sercowy (plexus cardiacus ). Między tylną ścianą łuku tętnicy głównej a tchawicą na wysokości podziału tętnicy płucnej część gałązek współczulnych tworzy skupienie komórek nerwowych, tzw. zwój sercowy (gaglion cardiacum ), którego wypustki obwodowe kierują się przeważnie ku prawej połowie serca. Ze splotu sercowego odchodzą gałązki nerwowe do serca, do naczyń jego podstawy i do żył płucnych, tworząc wzdłuż prawej tętnicy wieńcowej przedni splot wieńcowy serca (plexus coronarius anterior) oraz wzdłuż lewej tętnicy wieńcowej splot tylny (plexus coronarius posterior). Włókna splotu przedniego rozpraszają się prz ede wszystkim w przedniej ścianie prawego przedsionka, a włókna splotu tylnego unerwiają przegrodę i lewą połowę serca. Read more „Od czesci szyjnej i górnej piersiowej nerwu blednego odchodza galazki sercowe (rami cardiaci)”

Test gumy do zucia w przypadku zapalenia tetnic olbrzymich

Rozpoznanie szczęki jest swoistym objawem o dużej wartości prognostycznej w przypadku wielkokomórkowego zapalenia tętnic. Jednak brakuje standaryzowanego testu klinicznego do różnicowania z innych przyczyn bólu żuchwy. Zgłaszamy dwa przypadki, w których test gumy do żucia dla chromania szczęki wykazuje nieprawidłowe wyniki.
W pierwszym przypadku kobieta w wieku 61 lat, która 2 lata wcześniej otrzymała kliniczną diagnozę olbrzymiokomórkowego zapalenia tętnic, wykazywała nawrót bólu w prawej szczęce, czasowy ból głowy i letarg po odstawieniu od doustnego prednizolonu terapia. Read more „Test gumy do zucia w przypadku zapalenia tetnic olbrzymich”

Anomalie strukturalne obwodowego ukladu wechowego u osób z wysokim ryzykiem psychozy

Upośledzenie czynności nerek objawia się zarówno w schizofrenii, jak i w stanie zagrożenia. Ich obecność przed chorobą przewiduje słabe wyniki czynnościowe. W schizofrenii zaburzenia te odzwierciedlają obwodowe węchowe nieprawidłowości strukturalne, które powstają w trakcie wczesnego rozwoju zarodkowego. Jeśli jest to prawdą, to podobne strukturalne anomalie powinny być widoczne wśród klinicznie wysokiego ryzyka. Read more „Anomalie strukturalne obwodowego ukladu wechowego u osób z wysokim ryzykiem psychozy”

Metotreksat w reumatoidalnym zapaleniu stawów AD 2

Dominującym leczeniem pierwszego rzutu jest metotreksat, niebiologiczny środek, który jest związany z akceptowalną poprawą kliniczną i funkcjonalną. Chociaż u niektórych pacjentów metotreksat zapobiega progresywnemu uszkodzeniu stawu, zgłoszono 1-3 obawy dotyczące jego skutków ubocznych i bezpieczeństwa.4-8 W jednym badaniu odstąpienie od metotreksatu zgłoszono po 2 latach leczenia u jednej trzeciej pacjentów i po 5 lat leczenia u ponad połowy pacjentów.9 W połączeniu z metotreksatem, leki przeciwreumatyczne modyfikujące przebieg choroby (DMARD), w tym inhibitory czynnika martwicy nowotworów, są skuteczne i powolne uszkodzenia stawów; jednakże istnieją również obawy dotyczące skutków ubocznych i bezpieczeństwa tych środków. 5,7,8,10,11 Tofacitinib jest doustnym, małocząsteczkowym inhibitorem kinazy Janus (JAK) do leczenia reumatoidalnego zapalenia stawów. 12 W badaniach klinicznych fazy 3, obawy dotyczące bezpieczeństwa dotyczące tofacitinibu obejmowały ryzyko ciężkiego zakażenia i zmiany w pomiarach laboratoryjnych.13-17 Przedstawiono wyniki kliniczne, strukturalne i dotyczące bezpieczeństwa w badaniu ORAL Start, 24-miesięczne badanie monoterapii tofacitinibem w porównaniu z monoterapią metotreksatem u pacjentów z aktywnym reumatoidalnym zapaleniem stawów o umiarkowanym lub ciężkim przebiegu, którzy wcześniej nie otrzymywali metotreksatu ani terapeutycznych dawek metotreksatu. Read more „Metotreksat w reumatoidalnym zapaleniu stawów AD 2”