Rzuty zastawek na przednia sciane klatki piersiowej

Rzuty zastawek na przednią ścianę klatki piersiowej. Rzut zastawki dwudzielnej pada na przyczep czwartej lewej chrząstki żebrowej do mostka. Między tą zastawką a przednią ścianą klatki piersiowej znajduje się tutaj zastawka trójdzielna i prawa komora. Rzut zastawek półksiężycowatych tętnicy głównej znajduje się na mostku na poziomie przyczepu trzecich żeber, przy czym zastawki są przykryte od przodu przez tętnicę płucną. Rzut zastawek tętnicy płucnej leży w drugim lewym międzyżebrzu przy mostku. Rzut zastawki trójdzielnej przebiega przez mostek od trzeciego lewego do piątego prawego przyczepów żebrowych do mostka. Układ tętniczy serca. Układ naczyniowy serca rozpoczyna się od tętnic wieńcowych i kończy się żyłami wpadającymi do zatoki żylnej (sinus coronarius) i następnie do prawego przedsionka, poza żyłami najmniejszymi (vv. cordis minimae) uchodzącymi bezpośrednio do przedsionka. Omówię tylko układ tętniczy serca ze względu na częstość jego zachorowania. Lewa tętnica wieńcowa (a. coronaria cerdis siti. ) odchodzi od lewej zatoki półksiężycowatej (sinus semilunaris aortae sin. ) opuszki tętnicy głównej i dzieli się najczęściej już w odległości 1 cm od niej na trzy, rzadziej dwie, bardzo rzadko cztery gałęzie. Najważniejsza z nich jest zstępująca gałąź przednia (ramus descendens anterior) stanowiąca przedłużenie pnia tętnicy wieńcowej. Gałąź ta leży w przedniej podłużnej bruździe serca (sulcus iongitudinalis anterior), znajdującej się na jego przedniej ścianie między lewą a prawą komorą, po czym doszedłszy do koniuszka zagina się nieco na tylną ścianę, przebiegając w bruździe podłużnej tylnej (sulcus longitudinalis posteriori). Od zstępującej gałęzi przedniej odchodzą rozgałęzienia do przedniej ściany lewej komory, do graniczącej z przednią bruzdą podłużną okolicy przedniej ściany prawej komory, do części tylnej ściany serca przylega jącej do koniuszka oraz liczne rozgałęzienia na przebiegu przedniej bruzdy podłużnej. Rozgałęzienia te odchodzą pod kątem prostym kierują się prostopadle ku wsierdziu, w pobliżu jego ostro zaginają się i dzielą się na mnóstwo gałązek zaopatrujących w krew przednie dwie trzecie przegrody międzykomorowej i przedni mięsień brodawkowy (m. papillaris anterior ) lewej komory. [podobne: gdynia psycholog, Azeloglicyna, blachodachówka gontopodobna ]

[hasła pokrewne: dawcy szpiku kostnego, dyżury aptek kwidzyn, wskaźnik tkanki trzewnej ]

Powiązane tematy z artykułem: dawcy szpiku kostnego dyżury aptek kwidzyn wskaźnik tkanki trzewnej