Rozgalezienia prawej tetnicy wiencowej zaopatrujace w krew lewa komore odchodza pod katem prostym, tak jak wyzej wymienione rozgalezienia lewej tetnicy wiencowej

Rozgałęzienia prawej tętnicy wieńcowej zaopatrujące w krew lewą komorę odchodzą pod kątem prostym, tak jak wyżej wymienione rozgałęzienia lewej tętnicy wieńcowej. Wskutek tego miejsca te są ustawicznie narażane na działanie mechaniczne prądu krwi. Toteż tutaj najczęściej rozpoczyna się stwardnienie tętnic wieńcowych. Ponieważ takie odejście ustala poniekąd kierunek przebiegu tętnicy, przeto ostatnia w razie stwardnienia przybiera kształt wężykowaty, co sprzyja powstawaniu zagięć i zwężeń. Na tle tych zmian łatwo może dojść do wytwarzania się zakrzepu oraz do zatrzymywania się czopów zatorowych w tętnicy. Lewa komora jest zatem bardziej narażona na zwężenia i zamknięcie światła zaopatrujących ją w krew tętnic niż prawa komora, której tętnice wieńcowe z ich rozgałęzieniami nie oddają gałązek pod kątem prostym z wyjątkiem idących do lewej komory. Metodą prześwietlania nastrzykniętego serca udowodniono (Spalteholz), że tętnice wieńcowe serca nie są tętnicami końcowymi, lecz mają zespolenia między sobą oraz z tętnicami osierdzia, przepony i zewnętrznej błony tętnicy głównej. Nowsze badania radiograficzne z wypełnieniem naczyń cieczą kontrastową wykryły obecność także pod nasierdziem i wsierdziem obfitej sieci zespoleń oraz zespolenia między rozgałęzieniami przedniej i tylnej gałązki zstępującej w przegrodzie międzykornorowej i nawet łuki zespoleniowe w beleczkach mięsnych (trabeculae carneae) i w brodawkowych mięśniach komórki. Układ przewodzący zaopatrują w krew przeważnie odgałęzienia prawej tętnicy wieńcowej. Dostarczają one krwi węzłom zatokowemu i przedsionkowo-komorowemu, pęczkowi Paladino-Hisa i jego prawemu ramieniu, natomiast lewe ramię pęczka zaopatrują odgałęzienia obu tętnic wieńcowych. [podobne: amyloza, leczenie chrapania warszawa, młyny kulowe ]

[więcej w: odleżyny profilaktyka, dyżur aptek polkowice, centrum onkologii bydgoszcz oddziały ]

Powiązane tematy z artykułem: centrum onkologii bydgoszcz oddziały dyżur aptek polkowice odleżyny profilaktyka