Rzuty zastawek na przednia sciane klatki piersiowej

Rzuty zastawek na przednią ścianę klatki piersiowej. Rzut zastawki dwudzielnej pada na przyczep czwartej lewej chrząstki żebrowej do mostka. Między tą zastawką a przednią ścianą klatki piersiowej znajduje się tutaj zastawka trójdzielna i prawa komora. Rzut zastawek półksiężycowatych tętnicy głównej znajduje się na mostku na poziomie przyczepu trzecich żeber, przy czym zastawki są przykryte od przodu przez tętnicę płucną. Rzut zastawek tętnicy płucnej leży w drugim lewym międzyżebrzu przy mostku. Read more „Rzuty zastawek na przednia sciane klatki piersiowej”

Narzad krazenia sklada sie z serca, naczyn krwionosnych i zbiorników krwi

Narząd krążenia składa się z serca, naczyń krwionośnych i zbiorników krwi. Położenie. Serce znajduje się w przednim śródpiersiu, przy czym 1/3 część serca mieści się w prawej połowie klatki piersiowej, a 2/3 w lewej. Rzut na przednią ścianę klatki piersiowej granicy między sercem a wychodzącymi z niego dużymi naczyniami odpowiada górnemu brzegowi chrząstek trzecich żeber. Rzut prawego brzegu przebiega na przestrzeni od drugiego prawego międzyżebrza przy mostku do przyczepu mostkowego chrząstki szóstego prawego żebra, tworząc łuk, którego wypukłość skierowana w prawo, znajduje się w miejscu najbardziej oddalonym o 3, 75-4 cm na prawo od linii pośrodkowej ciała. Read more „Narzad krazenia sklada sie z serca, naczyn krwionosnych i zbiorników krwi”

Rola swoiscie dynamicznego dzialania pokarmów

Rola swoiście dynamicznego działania pokarmów W związku ze zmniejszoną zdolnością utleniania należy wziąć pod uwagę zmniejszenie się swoiście dynamicznego działania pokarmów, co występuje szczególnie wyraźnie w otłuszczeniu pochodzenia przysadkowego. U człowieka zdrowego, średnio odżywionego pokarm; zwłaszcza białkowy, zwiększa przemianę gazową o 24 – 30%, niezależnie od kaloryczności pokarmu. U ludzi konstytucyjnie chudych przemiana gazowa zwiększa się nawet o 40 – 601o, natomiast przy otłuszczeniu pochodzenia przysadkowego zwięk. sza się tylko o 4 – 7 %. Swoiście dynamiczne działanie pokarmu jest zawsze obniżone u chorych na dystrophia adiposogenitalis. Read more „Rola swoiscie dynamicznego dzialania pokarmów”

Wlókna te, zwane wlóknami Purkinyego, przechodza bez widocznej granicy w robocze wlókna miesnia sercowego

Włókna te, zwane włóknami Purkinyego, przechodzą bez widocznej granicy w robocze włókna mięśnia sercowego. Lewe ramię (crus sinistrum) po odejściu od pęczka Paladino-Hisa tworzy na lewej powierzchni przegrody międzykomorowej wachlarz i schodząc niżej pod wsierdziem dochodzi do podstawy przedniego i tylnego mięśnia brodawkowego i tutaj dzieli się na wewnętrznej powierzchni lewej komory na drobne włókna, które wyściełają tę powierzchnię i przechodzą w zwykłe włókna mięśnia sercowego. Histologicznie swoiste włókna mięsne różnią się od roboczych włókien mięśnia sercowego przewagą sarkoplazmy, małą liczbą włókienek i większą liczbą jąder. Swoiste włókna węzłów zatokowego i przedsionkowo-komorowego mają przebieg nieregularny, natomiast włókna w pęczku i jego ramionach przebiegają równolegle. Pęczek i ramiona mają powłokę łącznotkankową, izolującą je od mięśnia sercowego. Read more „Wlókna te, zwane wlóknami Purkinyego, przechodza bez widocznej granicy w robocze wlókna miesnia sercowego”

Wezel zatokowy jest automatycznym osrodkiem bodzcotwórczym pierwszego rzedu

Węzeł zatokowy jest automatycznym ośrodkiem bodźcotwórczym pierwszego rzędu. Bodziec w nim powstający udziela się poprzez ścianę prawego przedsionka węzłowi przedsionkowo-komorowemu Aschoff – Tawary (nodułus atriouentricularis), który jest ośrodkiem drugiego rzędu. Węzeł ten, długości 5 mm szerokości 3 mm, leży na granicy przedsionkowo-komorowej ponad przyczepem zastawki trójdzielnej w tylnej części prawej strony przegrody przedsionkowej. Odróżnia się w nim górną część przedsionkową i dolną komorową, pomiędzy którymi znajduje się prawy trójkąt włóknisty (trigonum ibrosum dextrum). Część tylna węzła przedsionkowo-komorowego daje wypustki idące wachlarzowato i zlewające się ostatecznie z włóknami mięsnymi przedsionka. Read more „Wezel zatokowy jest automatycznym osrodkiem bodzcotwórczym pierwszego rzedu”

Od czesci szyjnej i górnej piersiowej nerwu blednego odchodza galazki sercowe (rami cardiaci)

Od części szyjnej i górnej piersiowej nerwu błędnego odchodzą gałązki sercowe (rami cardiaci), które, po oddaniu – zresztą niestałym – do nerwu zwrotnego gałązki łączącej, kierują się dalej ku dołowi i tworzą z gałązkami nerwu współczulnego dookoła łuku tętnicy głównej i jej części wstępującej splot sercowy (plexus cardiacus ). Między tylną ścianą łuku tętnicy głównej a tchawicą na wysokości podziału tętnicy płucnej część gałązek współczulnych tworzy skupienie komórek nerwowych, tzw. zwój sercowy (gaglion cardiacum ), którego wypustki obwodowe kierują się przeważnie ku prawej połowie serca. Ze splotu sercowego odchodzą gałązki nerwowe do serca, do naczyń jego podstawy i do żył płucnych, tworząc wzdłuż prawej tętnicy wieńcowej przedni splot wieńcowy serca (plexus coronarius anterior) oraz wzdłuż lewej tętnicy wieńcowej splot tylny (plexus coronarius posterior). Włókna splotu przedniego rozpraszają się prz ede wszystkim w przedniej ścianie prawego przedsionka, a włókna splotu tylnego unerwiają przegrodę i lewą połowę serca. Read more „Od czesci szyjnej i górnej piersiowej nerwu blednego odchodza galazki sercowe (rami cardiaci)”

Unerwienie serca

Unerwienie serca. Czynność serca zależy od 2 układów: 1) automatycznego (mięśniowo-nerwowego), zebranego w węzły pęczki z siedzibą przeważnie w prawej połowie serca 2) autonomicznego, czyli wegetatywnego (czysto nerwowego) Układ automatyczny, zwany narządem przewodzącym serca, pobudza serce do skurczów w pewnym ściśle określonym rytmie, natomiast nie może regulować samodzielnej czynności serca tak, by dostosowywać ją do każdego zapotrzebowania ustroju. Zadanie to spełniają nerwy układu wegetatywnego, przywspółczulny i współczulny, dzięki licznym połączeniom z innymi nerwami u podstawy mózgu i w rdzeniu przedłużonym. Za pośrednictwem unerwienia wegetatywnego mogą odruchowo wywierać wybitny wpływ na powstawanie podniet do skurczów serca także nerwy obwodowe, przez co serce dostosowuje się do zapotrzebowań ustroju. Układ wegetatywny serca oddziaływa także na czynniki psychiczne, naczynia, bowiem krwionośne kory mózgowej i ośrodków po dkorowych znajdują się pod pewnym jego wpływem nie jest może bez znaczenia, że narządy dokrewne (tarczyca i inne), których hormony wywierają duży wpływ na czynność serca, otrzymują swoje unerwienie od tych samych odcinków nerwów błędnego i współczulnego co i serce. Read more „Unerwienie serca”

Rozgalezienia prawej tetnicy wiencowej zaopatrujace w krew lewa komore odchodza pod katem prostym, tak jak wyzej wymienione rozgalezienia lewej tetnicy wiencowej

Rozgałęzienia prawej tętnicy wieńcowej zaopatrujące w krew lewą komorę odchodzą pod kątem prostym, tak jak wyżej wymienione rozgałęzienia lewej tętnicy wieńcowej. Wskutek tego miejsca te są ustawicznie narażane na działanie mechaniczne prądu krwi. Toteż tutaj najczęściej rozpoczyna się stwardnienie tętnic wieńcowych. Ponieważ takie odejście ustala poniekąd kierunek przebiegu tętnicy, przeto ostatnia w razie stwardnienia przybiera kształt wężykowaty, co sprzyja powstawaniu zagięć i zwężeń. Na tle tych zmian łatwo może dojść do wytwarzania się zakrzepu oraz do zatrzymywania się czopów zatorowych w tętnicy. Read more „Rozgalezienia prawej tetnicy wiencowej zaopatrujace w krew lewa komore odchodza pod katem prostym, tak jak wyzej wymienione rozgalezienia lewej tetnicy wiencowej”

Test gumy do zucia w przypadku zapalenia tetnic olbrzymich

Rozpoznanie szczęki jest swoistym objawem o dużej wartości prognostycznej w przypadku wielkokomórkowego zapalenia tętnic. Jednak brakuje standaryzowanego testu klinicznego do różnicowania z innych przyczyn bólu żuchwy. Zgłaszamy dwa przypadki, w których test gumy do żucia dla chromania szczęki wykazuje nieprawidłowe wyniki.
W pierwszym przypadku kobieta w wieku 61 lat, która 2 lata wcześniej otrzymała kliniczną diagnozę olbrzymiokomórkowego zapalenia tętnic, wykazywała nawrót bólu w prawej szczęce, czasowy ból głowy i letarg po odstawieniu od doustnego prednizolonu terapia. Read more „Test gumy do zucia w przypadku zapalenia tetnic olbrzymich”