Operacja Kellinga-Madlenera

Operacja Kellinga-Madlenera ma tę jedynie stronę ujemną, że pozostawiamy wrzód, który może ulec przemianie nowotworowej. W zestawieniu Riednera obejmującym 120 przypadków resekcji łagodzącej znajdujemy wzmiankę o 4 przypadkach raka na tle pozostawionego wrzodu, nie wyłącza to wszakże możliwości, że podczas operacji rozpoznano wrzód zamiast raka. Skoro mamy tego rodzaju wątpliwości w czasie zabiegu, można zbadać palcem wrzód od wewnątrz z osobnego małego cięcia w górnej części żołądka; jeżeli badanie przemawia z dużymi prawdopodobieństwem za rakiem, należy wyciąć żołądek w całości i zespolić górną pętlę jelita czczego z kikutem przełyku lub zrobić dodatkowo torakotomię przez ósmą przestrzeń międzyżebrową i postąpić tak, jak w przypadku resekcji raka dolnej części przełyku. Jeżeli jednak wrzód nie dochodzi na szerokość 1 – 2 palców do wpustu, możemy zrobić zamiast mniej niebezpiecznej operacji wyłączającej operację Finsterera polegającą na wycięciu łukowatym. [podobne: młyny kulowe, kabiny toaletowe, leczenie chrapania warszawa ]

[patrz też: olx oddam psa, poradnia leczenia uzależnień warszawa, wirus jc ]

Powiązane tematy z artykułem: olx oddam psa poradnia leczenia uzależnień warszawa wirus jc