Narzad krazenia sklada sie z serca, naczyn krwionosnych i zbiorników krwi

Narząd krążenia składa się z serca, naczyń krwionośnych i zbiorników krwi. Położenie. Serce znajduje się w przednim śródpiersiu, przy czym 1/3 część serca mieści się w prawej połowie klatki piersiowej, a 2/3 w lewej. Rzut na przednią ścianę klatki piersiowej granicy między sercem a wychodzącymi z niego dużymi naczyniami odpowiada górnemu brzegowi chrząstek trzecich żeber. Rzut prawego brzegu przebiega na przestrzeni od drugiego prawego międzyżebrza przy mostku do przyczepu mostkowego chrząstki szóstego prawego żebra, tworząc łuk, którego wypukłość skierowana w prawo, znajduje się w miejscu najbardziej oddalonym o 3, 75-4 cm na prawo od linii pośrodkowej ciała. Rzut lewego brzegu zaczyna się w drugim lewym międzyżebrzu w odległości 2 cm od brzegu mostka i stąd kieruje się w postaci linii, wypuklonej w lewo, ku koniuszkowi serca, gdzie jest oddalony od linii pośrodkowej ciała o 8 cm. Rzut koniuszka serca znajduje się w piątym lewym m iędzyżebrzu tuż poniżej granicy między chrząstkową a kostną częścią piątego żebra, a rzut dolnego brzegu serca u mężczyzn mniej więcej w 500% przypadków poniżej kąta, wytworzonego przez łuk żebrowy a wyrostek mieczykowaty, a u kobiet w 700% powyżej tego poziomu. Toteż zranienie nadbrzusza u kobiet wiedzie rzadziej do uszkodzenia serca. Przednią powierzchnię serca (jacies sternocostalis) tworzą przeważne prawa komora i w niewielkiej części prawy przedsionek oraz lewa komora, tylną powierzchnię (jacies uertebralis) – lewy przedsionek, częściowo także prawy dolną (jacies diaphragrnatica) – przeważnie prawa komora i częściowo lewa wreszcie koniuszek serca lewa komora. Przednia powierzchnia serca na znacznej przestrzeni nie przylega bezpośrednio do tylnej powierzchni mostka, lecz jest od niej oddzielona przez cieńkie przednie brzegi obu płuc i przez zatoki opłucne (sinus pleurae). Przytoczone stosunki mają znaczenie praktyczne, gdy chodzi: 1) o stwierdzenie, czy i jaka część serca została zraniona 2) o wypuszczenie wysięku z jamy osierdzia 3) o wytłumaczenie zmian w obrazie rentgenowskim serca. [więcej w: sonoline, amyloza, psycholog dziecięcy Warszawa ]

[przypisy: leukoencefalopatia, fomepizol, otłuszczona trzustka ]

Powiązane tematy z artykułem: fomepizol leukoencefalopatia otłuszczona trzustka